Центар Лебана
Центар Лебана
Црква Усековање главе светог Јована Крститеља
Црква Усековање главе светог Јована Крститеља
Ушће Шуманке у Јабланицу
Ушће Шуманке у Јабланицу
Туристички инфо-центар
Туристички инфо-центар
Пројекат поплочавања шетачке зоне
Пројекат поплочавања шетачке зоне
Пројекат фонтане у центру Лебана
Пројекат фонтане у центру Лебана

Месна заједница Клајић обратила се захтевом ЈП "Лебане" да стручна служба овог предузећа прегледа деоницу општинског пута Кључ - Клајић од раскрснице државног пута II Б реда, ознаке 434 (Лебане - Веља глава) и општинског пута Кључ - Клајић до школе у Клајићу и предложи мере за решавање проблема који се састоји у томе што се путем крећу камиони велике носивости натовареним великим теретом који својом тежином додатно оштећуу коловозну конструкцију која је у изузетно лошем стању и и већим делом оштећена са доста ударних рупа.

Поступајући по захтеву стручна служба ЈП "Лебане" је изашла на терен и након утврђивања чињеничног стања предложила следеће мере:

  • рехабилитацију овог путног правца
  • техничко регулисање саобраћаја до рехабилитације путног правца и зо тако што би се привремено забранило кретање теретних моторних возила чија највећа дозвољена маса прелази 15 тона, чиме би се заштитило даље урушавање коловозне конструкције и доњег строја пута и обезбедило несметано кретање осталих врста возила која саобраћају на овом путном правцу.

На основу овог закључка и Решења Одељења за урбанизам, имовинско-правне, комунално грађевинске, стамбене и инспекцијске послове Опшинске управе Лебане, ЈП "Лебане" је 07.07.2017. године поставила два саобраћајна знака и то

  • саобраћајни знак II-22 (15т) "забрана саобраћаја за возила чија укупна тежина прелази 15т" као и допунску таблу IV-2 (5000м) на почетку општинског пута Кључ - Клајић, након саме раскрснице са државним путем II Б реда ознаке 434.
  • саобраћајни знак II-22 (15т) "забрана саобраћаја за возила чија укупна тежина прелази 15т" као и допунску таблу IV-2 (5000м), на општинском путу Кључ - Клајић након кружног тока у самом центру села у смеру кретања Клајић - Кључ, на месту прикључка некатегорисаног пута који води ка сеоском гробљу.

Обавештење о постављању вертикалне саобраћајне сигнализације достављено је Општинској управи Лебане, Одељењу за урбанизам, имовинско-правне, комунално грађевинске, стамбене и инспекцијске послове као и Полицијској станици Лебане МУП-а Србије.

{gallery}kljuc znak{/gallery}