Центар Лебана
Центар Лебана
Црква Усековање главе светог Јована Крститеља
Црква Усековање главе светог Јована Крститеља
Ушће Шуманке у Јабланицу
Ушће Шуманке у Јабланицу
Туристички инфо-центар
Туристички инфо-центар
Пројекат поплочавања шетачке зоне
Пројекат поплочавања шетачке зоне
Пројекат фонтане у центру Лебана
Пројекат фонтане у центру Лебана

У скопу реализације пројеката ЕУ на југу Србије, изводе се радови на заштити од ерозије у сливовима река Јабланице, Пусте реке и Топлице.

У општини Лебане се планира изградња антиерозионих преграда:

  • поток Мастине (Мрвешка река) у Новом селу,
  • Лозички поток у Лебану и
  • Пороштички поток у Лебану.

Изградња антиерозионих преграда се већ показала као ефикасан систем заштите од поплава у западној Србији у долини Рашке реке.

Почетком 2017. године изграђена је антиерозиона преграда на потоку Мастине (Мрвешка река) у Новом селу.

Антиерозиона преграда на потоку Мастине (Мрвешка река) Ново село

 

Пројекат се спроводи у оквиру ЕУ ПРОГРЕС-а у сарадњи са Јавним водопривредним предузећем Србија воде - Водопривредни центар "Морава" Ниш, а по пројектној документацији Института " Јарослав Черни" Београд и по издатим локацијским условима Одељења за урбанизам општине Лебане.

Изградња антиерозионих преграда на рекама и потоцима у многоме доприноси заштити од поплава локалног становништва и њихове имовине.

{gallery}Novo selo reka{/gallery}