Центар Лебана
Центар Лебана
Црква Усековање главе светог Јована Крститеља
Црква Усековање главе светог Јована Крститеља
Ушће Шуманке у Јабланицу
Ушће Шуманке у Јабланицу
Туристички инфо-центар
Туристички инфо-центар
Пројекат поплочавања шетачке зоне
Пројекат поплочавања шетачке зоне
Пројекат фонтане у центру Лебана
Пројекат фонтане у центру Лебана

Главна активност Дирекције у претходном периоду била је на припреми пројектно – техничке документације за изградњу бране и акумулације „Кључ“ И фаза – предбрана. Обављени су разговори са пројектантом институтом за водопривреду „Јарослав Черни“. Започета је израда плана детаљне регулације за Кључ при крају су прибављања мишљења и сагласности разних институција.У току је или завршен стручни надзор за следеће пројекте:

Наставак радова на поплочавању тротоара у пешачкој зони, наставак радова на изградњи фонтане, замена столарије у Гимназији, адаптација месне канцеларије у Бошњацу и Шуману.

Такође Дирекција је учествовала у припреми пројектно – техничке документације и геодетском снимању за следеће објекте:

Адаптација санитарног чвора у Центру за социјални рад, адаптација месне канцеларије у Бошњацу, доградња просторија за потребе Ватрогасне службе у Лебану, пресвлачење бетоном тениског терена.

Извршено је Геодетско снимање резервоара на брду код „Маркове кривине“ за потребе Водовода, затим три клизишта на путу за Бувце, снимање пута Кључ – Липовица због уписа истог, снимање постројења у Ждеглову за потребе Водовода, снимање главног пута код Обданишта за решавање проблема са атмосферским водама.

Сарадња на изради пројекта Балон хале у Лебану.

Израда пројектно – техничке документације за асфалтирање пута до „Ловачког дома“, реконструкцију цркве Светог Николе у Липовици, израда идејног пројекта за уређење платоа испред градске капеле, пројекат реконструкције „Ловачког дома“, пројекат реконструкције игралишта за мале спортове у Шуману, израда идејног пројекта парка преко пута хотела „Царичин град, израда пројекта атмосферске канализације код обданишта и Дома здравља.

У току су израда идејног пројекта за поплочавање тротоара до Дома здравља, за изградњу цркве у Света Петка у Коњину, затим израда пројекта изведеног стања зграда Беомедицине, стари 1. мај и Еxпортекст за потребе легализације истих.

Дирекција тренутно врши надзор над извођењем радова на цркви Светог Николе у Липовици, затим над извођењем радова на објекту хемодијализе Дома здравља, надзор над извођењем радова на насипању локалних и некатегорисаних путева.

Урађен је програм о постављању мањих монтажних објеката као и план коришћења грађевинског земљишта.

Дирекција је учествовала у припреми техничке документације за расписивање јавних набавки у општини Лебане и то за асфалтирање улица 8. март, Хајдук Вељкова, Бојничка, Милана Топлице, Цара Душана – стамбени прилаз 2. Затим припрема тендера за изградњу канализације у Тогочевцу, насипање и поправка локалних и некатегорисаних путева. Организоване су јавне набавке за одржавање јавне расвете, као и вертикалне и хоризонталне сигнализације као и јавна набавка за одржавање локалних и некатегорисаних путева.

Током целе године врши се одржавање јавне расвете на територији целе општине. Урађена је саобраћајна сигнализација на територији општине на локалним и некатегорисаним путевима. У оквиру заштите ђака и пешака урађена је заштитна ограда у зони школа Радован Ковачевић и Гимназија.

Урађен је план и програм одржавања зелених површина за 2014. годину. Надзор у делу одношења смећа из града и са дивљих депонија у сарадњи са РWW. Урађен је попис постављених контејнера са предлогом за постављање већег броја. У плану је замена канти у сарадњи са РWW.Паралелно са овим пословима Дирекција припрема план и програм рада за 2015. годину.