Центар Лебана
Центар Лебана
Црква Усековање главе светог Јована Крститеља
Црква Усековање главе светог Јована Крститеља
Ушће Шуманке у Јабланицу
Ушће Шуманке у Јабланицу
Туристички инфо-центар
Туристички инфо-центар
Пројекат поплочавања шетачке зоне
Пројекат поплочавања шетачке зоне
Пројекат фонтане у центру Лебана
Пројекат фонтане у центру Лебана

У току је израда Пројекта за реконструкцију основне школе "Радован Ковачевић - Максим" у Лебану. Средства су обезбеђена преко пројекта Канцеларије за управљање јавним улагањима. Посебна пажња је посвећена енергетској ефикасности школе (реконструкција фасаде, замена столарије), биће замењено комплетно осветљење у школи уградњом ЛЕД светиљки најновије генерације. Извршиће се комплетна реконструкција санитарних чворова у школи као и остали грађевински, занатски и инсталатерски радови.

Такође се ради на изради техничке документације за реконструкцију Гимназије у Лебану како би конкурисали код Канцеларије за управљање јавним улагањима, и добили средства за обнову ове школске установе у следећој години.

Урађена је техничка документација за израду ограде са капијама у дужини од 480 метара, предмер и предрачун радова за замену дотрајале фасадне столарије на основној школи "Радоје Домановић" у Бошњацу, као и предмер и предрачун радова за изградњу тениског терена у дворишту ове школе. Овом техничком документацијом основна школа ће аплицирати код Министарства просвете Републике Србије за одобрење средстава за извођење поменутих радова.

Формирање конкурсне документације и израду пројеката за претходно наведене радове врши ЈП "Лебане" Лебане.