Ради превенције изливања корита реке Јабланице, у сарадњи са Водопривредом Србије, ЈП „Лебане“ је за потребе израде пројеката уређења водотокова  на територији Општине Лебане извршило геодетска снимања, израду геодетских подлога и одрађени су почетни профили и то за:

  1. Канал у Цекавици и Тогочевцу у дужини од 3.5км.
  2. Дела реке Јабланице у Шилову у дужини од 1.1км.

У наредном периоду се планира почетак радова на поменутим деоницама како би кишну сезону и велике падавине дочекали спремни, и да би мештанима наше Општине који се баве пољопривредом осигурали њихова имања која се налазе уз сам водоток реке Јабланице .

{gallery}kanal{/gallery}