ЈП "Лебане" Лебане је у сарадњи са "Сигнализација СДМ" урадила пројекат за регулацију саобраћаја у пешачкој зони и на паркиралиштима у улици Цара Душана у Лебану.

Општинска управа Лебане дала је сагласност на овај пројекат. Очекује се проглашење дела улице Цара Душана за пешачку зону и доношења Решења о пешачкој зони од стране надлежног органа за саобраћај Општинске управе Лебане, како би ЈП "Лебане" наставило са постављањем саобраћајне сигнализације, а након тога ће се дефинисати режим саобраћаја у пешачкој зони.