• 1

  Пројекат фонтане испред Дома културе

 • 2

  Пројекат поплочавања платоа у центру града

 • 3

  Ушће Шуманке у Јабланицу

 • 4

  Црква Усековање главе Светог Јована Крститеља

 • 5

  Шетачка зона

Оцена корисника:  1 / 5

Звезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Почели су радови на одржавању регионалних путева који су изузети из мреже државних путева.

Извођач радова је Водоградња ДОО Пуковац.

Dodaj komentar (0 Komentari)

Оцена корисника:  3 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Почели су радови на уређењу атарских путева у следећим месним заједницама: 

МЗ Гегља, МЗ Бошњаце, МЗ Прекопчелица и МЗ Кривача.

Инвеститор је Општина Лебане а извођач радова Водоградња ДОО Пуковац.

Dodaj komentar (0 Komentari)

Оцена корисника:  0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

У току је реконструкција улице у МЗ Бошњаце и МЗ Цекавица. Инвеститор је Општина Лебане а извођач радова је Инвест градња ДОО Лесковац. 

Пројекат реконструкције надзор над извођењем радова врши ЈП Дирекција за планирање и изградњу Лебане

Завршетак радова планиран је до краја месеца. 

Dodaj komentar (0 Komentari)

Оцена корисника:  4 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивна

Завршен је пројекат фонтане која ће заменити предходну на платоу испред Дома културе. Изградња будуће фонтане извршиће се у склопу реконструкције трга и тротоара у пешачкој зони.

Dodaj komentar (1 Komentar)

Оцена корисника:  3 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

У току је извођење друге фазе радова на изградњи фекалне канализације у селу Тогочевцу. Радови ће трајати до краја августа.

Dodaj komentar (0 Komentari)

Оцена корисника:  1 / 5

Звезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

У периоду од 11. до 15. августа извршено је обележавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на улицама и осталим саобраћајним површинама у Лебану, а у оквиру редовног одржавања хоризонталне и вертикалне сигнализације на територији општине Лебане.

Dodaj komentar (0 Komentari)

Оцена корисника:  3 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Дана 18.07.2013. године потписан је Уговор о коришћењу средстава за уређење (ревитализацију) пољских путева између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и Општине Лебане, а по пројектима које је самостално израдила ЈП Дирекција за планирање и изградњу Лебане.

Путеви који ће по овом пројекту бити ревитализовани су:

МЗ Гегља, махалски пут у дужини од 2.662м,

МЗ Бошњаце, Цекавачки пут у дужини од 243м,

МЗ Прекопчелица, атарски пут у дужини од 1100м,

МЗ Кривача, ка насељу Штулац у дужини од 4972м.

 

Dodaj komentar (0 Komentari)

Оцена корисника:  0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Данас су почели радови на санацији и изради фасаде Дома културе Радан у Лебану. Пројектом је предвиђено да се скину све нечистоће, стари премази и дотрајали делови фасаде. Потом ће се површина објекта заштитити лепком за фасаду и припремити површина за бојење акрилном бојом.

Површина фасаде је око 2700м2.

Пројекат је израдила ЈП Дирекција за планирање и изградњу Лебане а инвеститор је Општина Лебане. Извођач радова је Југоградња ДОО Бојник.

Dodaj komentar (0 Komentari)

Оцена корисника:  0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Завршен је Главни пројекат санације и реконструкције улице у МЗ Бошњаце и МЗ Цекавица. Општина Лебане је покренула процедуру Јавних набавки за извођење радова по овом и другим пројектима које је израдила Дирекција за планирање и изградњу Лебане. Опширније о јавним набавкама на званичном сајту општине Лебане.

Dodaj komentar (0 Komentari)

Оцена корисника:  5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

У току је редовно одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације у општини Лебане.

Dodaj komentar (0 Komentari)

Оцена корисника:  3 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

ЈП Дирекција за планирање и изградњу Лебане је у сарадњи са ЈКП Комуналац почела са уређењем зелених јавних површина у граду. Поправљене су оштећене клупе у парку код споменика и постављене нове поред ограде црквеног дворишта.

Dodaj komentar (0 Komentari)

Оцена корисника:  1 / 5

Звезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Завршен је Идејни пројекат свлачионица за ФК Раднички Пертате. У галерији можете погледати изглед будућег објекта.

Dodaj komentar (0 Komentari)

Јавно предузеће за одржавање улица и путева, просторно планирање и уређење грађевинског земљишта "Лебане"

ПИБ: 103236774

Мат. број: 17546660 

Цара Душана 116, 16230 Лебане
Тел.: 016/846-322, 016/846-320,
Тел/Факс: 016/846-321
Т.РН: 275-0010228244236-81
e.mail: direkcijalebane@mts.rs