• 1

  Пројекат фонтане испред Дома културе

 • 2

  Пројекат поплочавања платоа у центру града

 • 3

  Ушће Шуманке у Јабланицу

 • 4

  Црква Усековање главе Светог Јована Крститеља

 • 5

  Шетачка зона

 • 6

  Туристички инфо центар

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

ЈП Дирекција за планирање и изградњу Лебане позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду у поступку ЈН мале вредности бр. 02/2015 - Набавка услуге - Одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације и саобраћајне опреме на територији општине Лебане

Позив и конкурсну документацију можете преузети на страници оглашавање.

Dodaj komentar (0 Komentari)
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

У прилогу се налази Информација о реализацији припреме пројектно-техничке документације Брана и акумулација "Кључ" - Прва фаза предбрана.

 

Брана и акумулација "Кључ"

Dodaj komentar (0 Komentari)
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

ЈП Дирекција за планирање и изградњу Лебане расписује Оглас о јавном надметању за давање неизграђеног јавног грађевинског земљишта на привремено коришћење (на одређено време) до 5 година.

Опширније на страни оглашавање.

Dodaj komentar (0 Komentari)
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

ЈП Дирекција за планирање и изградњу Лебане расписује Оглас о јавном надметању за давање неизграђеног јавног грађевинског земљишта на привремено коришћење (на одређено време) до 5 година.

Опширније на страни оглашавање.

Dodaj komentar (0 Komentari)
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

ЈП Дирекција за планирање и изградњу Лебане позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду у отвореном поступку Јавне набавке бр.01/2015 - Набавка добра -Набавка електричне енергије за јавно осветљење. 

Опширније на страни оглашавање.

Dodaj komentar (0 Komentari)
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

ЈП Дирекција за планирање и изградњу Лебане расписује Оглас о јавном надметању за давање неизграђеног јавног грађевинског земљишта на привремено коришћење (на одређено време) до 5 година.

Опширније на страни оглашавање.

Dodaj komentar (0 Komentari)

Оцена корисника:  1 / 5

Звезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

ЈП Дирекција за планирање и изградњу Лебане позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду у поступку ЈН мале вредности бр. 05/2014 - Набавка услуге - Зимско одржавање улица и путева на територији општине Лебане. 

Позив и конкурсну документацију можете преузети на страници оглашавање.

Dodaj komentar (0 Komentari)

Оцена корисника:  2 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

На захтев Црквене општине Лебане, месне заједнице Коњино и многобројних потенцијалних донатора Дирекција је израдила пројекат за изградњу цркве Свете Петке у Коњину. Црква би се градила на општинском земљишту на локацији преко реке у односу на Кожару, на простору где постоје темељи од камена највероватније некада порушене цркве. Према легенди су виле стару цркву са тог места ноћу пренеле у Бошњаце. О значају овог места говори и то да велики број верника свакодневно посећује темеље старе цркве а на уприличеном олтару се пале свеће и оставља прилог. Недалеко се налазе и кладанци са лековитом водом која је по причи мештана добра за лечење очних болести.

 

Dodaj komentar (0 Komentari)

Оцена корисника:  3 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

ЈП Дирекција за планирање и изградњу Лебане почела је са снимањем терена у сврху израде пројектно - техничке документације за нова паркинг места у Лебану и то на следећим локацијама:

 • Локација поред кеја реке Јабланице у улици Николе Тесле
 • Локација дворишта ПУ Дечији вртић "Дечија радост" Лебане.

Dodaj komentar (0 Komentari)

Оцена корисника:  1 / 5

Звезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

У оквиру манифестације "Дечија недеља" коју организује Дечији вртић "Дечија радост" из Лебана, предшколци су посетили Дирекцију како би се упознали са радом наших служби.

 

Dodaj komentar (0 Komentari)

Оцена корисника:  1 / 5

Звезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Главна активност Дирекције у претходном периоду била је на припреми пројектно – техничке документације за изградњу бране и акумулације „Кључ“ И фаза – предбрана. Обављени су разговори са пројектантом институтом за водопривреду „Јарослав Черни“. Започета је израда плана детаљне регулације за Кључ при крају су прибављања мишљења и сагласности разних институција.У току је или завршен стручни надзор за следеће пројекте:

Наставак радова на поплочавању тротоара у пешачкој зони, наставак радова на изградњи фонтане, замена столарије у Гимназији, адаптација месне канцеларије у Бошњацу и Шуману.

Такође Дирекција је учествовала у припреми пројектно – техничке документације и геодетском снимању за следеће објекте:

Адаптација санитарног чвора у Центру за социјални рад, адаптација месне канцеларије у Бошњацу, доградња просторија за потребе Ватрогасне службе у Лебану, пресвлачење бетоном тениског терена.

Извршено је Геодетско снимање резервоара на брду код „Маркове кривине“ за потребе Водовода, затим три клизишта на путу за Бувце, снимање пута Кључ – Липовица због уписа истог, снимање постројења у Ждеглову за потребе Водовода, снимање главног пута код Обданишта за решавање проблема са атмосферским водама.

Сарадња на изради пројекта Балон хале у Лебану.

Израда пројектно – техничке документације за асфалтирање пута до „Ловачког дома“, реконструкцију цркве Светог Николе у Липовици, израда идејног пројекта за уређење платоа испред градске капеле, пројекат реконструкције „Ловачког дома“, пројекат реконструкције игралишта за мале спортове у Шуману, израда идејног пројекта парка преко пута хотела „Царичин град, израда пројекта атмосферске канализације код обданишта и Дома здравља.

У току су израда идејног пројекта за поплочавање тротоара до Дома здравља, за изградњу цркве у Света Петка у Коњину, затим израда пројекта изведеног стања зграда Беомедицине, стари 1. мај и Еxпортекст за потребе легализације истих.

Дирекција тренутно врши надзор над извођењем радова на цркви Светог Николе у Липовици, затим над извођењем радова на објекту хемодијализе Дома здравља, надзор над извођењем радова на насипању локалних и некатегорисаних путева.

Урађен је програм о постављању мањих монтажних објеката као и план коришћења грађевинског земљишта.

Дирекција је учествовала у припреми техничке документације за расписивање јавних набавки у општини Лебане и то за асфалтирање улица 8. март, Хајдук Вељкова, Бојничка, Милана Топлице, Цара Душана – стамбени прилаз 2. Затим припрема тендера за изградњу канализације у Тогочевцу, насипање и поправка локалних и некатегорисаних путева. Организоване су јавне набавке за одржавање јавне расвете, као и вертикалне и хоризонталне сигнализације као и јавна набавка за одржавање локалних и некатегорисаних путева.

Током целе године врши се одржавање јавне расвете на територији целе општине. Урађена је саобраћајна сигнализација на територији општине на локалним и некатегорисаним путевима. У оквиру заштите ђака и пешака урађена је заштитна ограда у зони школа Радован Ковачевић и Гимназија.

Урађен је план и програм одржавања зелених површина за 2014. годину. Надзор у делу одношења смећа из града и са дивљих депонија у сарадњи са РWW. Урађен је попис постављених контејнера са предлогом за постављање већег броја. У плану је замена канти у сарадњи са РWW.Паралелно са овим пословима Дирекција припрема план и програм рада за 2015. годину.

 

Dodaj komentar (0 Komentari)

Оцена корисника:  1 / 5

Звезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

ЈП Дирекција за планирање и изградњу Лебане позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду у поступку јавне набавке бр. 04/2014 - Набавка радова - Радови на одржавању локалних и некатегорисаних путева на територији општине Лебане

Позив и конкурсну документацију можете преузети на страници оглашавање.

Dodaj komentar (0 Komentari)

Јавно предузеће за одржавање улица и путева, просторно планирање и уређење грађевинског земљишта "Лебане"

ПИБ: 103236774

Мат. број: 17546660 

Цара Душана 116, 16230 Лебане

Тел: 016/846-322, 016/846-320

Тел/Факс: 016/846-321

Т.РН. 275-0010228244236-81

email: direkcijalebane@mts.rs