• 1

  Пројекат фонтане испред Дома културе

 • 2

  Пројекат поплочавања платоа у центру града

 • 3

  Ушће Шуманке у Јабланицу

 • 4

  Црква Усековање главе Светог Јована Крститеља

 • 5

  Шетачка зона

 • 6

  Туристички инфо центар

Оцена корисника:  0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

У прилогу се налази Информација о реализацији припреме пројектно-техничке документације Брана и акумулација "Кључ" - Прва фаза предбрана.

 

Брана и акумулација "Кључ"

Dodaj komentar (0 Komentari)

Оцена корисника:  0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

ЈП Дирекција за планирање и изградњу Лебане расписује Оглас о јавном надметању за давање неизграђеног јавног грађевинског земљишта на привремено коришћење (на одређено време) до 5 година.

Опширније на страни оглашавање.

Dodaj komentar (0 Komentari)

Оцена корисника:  0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

ЈП Дирекција за планирање и изградњу Лебане расписује Оглас о јавном надметању за давање неизграђеног јавног грађевинског земљишта на привремено коришћење (на одређено време) до 5 година.

Опширније на страни оглашавање.

Dodaj komentar (0 Komentari)

Оцена корисника:  0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

ЈП Дирекција за планирање и изградњу Лебане позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду у отвореном поступку Јавне набавке бр.01/2015 - Набавка добра -Набавка електричне енергије за јавно осветљење. 

Опширније на страни оглашавање.

Dodaj komentar (0 Komentari)

Оцена корисника:  0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

ЈП Дирекција за планирање и изградњу Лебане расписује Оглас о јавном надметању за давање неизграђеног јавног грађевинског земљишта на привремено коришћење (на одређено време) до 5 година.

Опширније на страни оглашавање.

Dodaj komentar (0 Komentari)

Оцена корисника:  1 / 5

Звезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

ЈП Дирекција за планирање и изградњу Лебане позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду у поступку ЈН мале вредности бр. 05/2014 - Набавка услуге - Зимско одржавање улица и путева на територији општине Лебане. 

Позив и конкурсну документацију можете преузети на страници оглашавање.

Dodaj komentar (0 Komentari)

Оцена корисника:  2 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

На захтев Црквене општине Лебане, месне заједнице Коњино и многобројних потенцијалних донатора Дирекција је израдила пројекат за изградњу цркве Свете Петке у Коњину. Црква би се градила на општинском земљишту на локацији преко реке у односу на Кожару, на простору где постоје темељи од камена највероватније некада порушене цркве. Према легенди су виле стару цркву са тог места ноћу пренеле у Бошњаце. О значају овог места говори и то да велики број верника свакодневно посећује темеље старе цркве а на уприличеном олтару се пале свеће и оставља прилог. Недалеко се налазе и кладанци са лековитом водом која је по причи мештана добра за лечење очних болести.

 

Dodaj komentar (0 Komentari)

Оцена корисника:  3 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

ЈП Дирекција за планирање и изградњу Лебане почела је са снимањем терена у сврху израде пројектно - техничке документације за нова паркинг места у Лебану и то на следећим локацијама:

 • Локација поред кеја реке Јабланице у улици Николе Тесле
 • Локација дворишта ПУ Дечији вртић "Дечија радост" Лебане.

Dodaj komentar (0 Komentari)

Оцена корисника:  1 / 5

Звезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

У оквиру манифестације "Дечија недеља" коју организује Дечији вртић "Дечија радост" из Лебана, предшколци су посетили Дирекцију како би се упознали са радом наших служби.

 

Dodaj komentar (0 Komentari)

Оцена корисника:  1 / 5

Звезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Главна активност Дирекције у претходном периоду била је на припреми пројектно – техничке документације за изградњу бране и акумулације „Кључ“ И фаза – предбрана. Обављени су разговори са пројектантом институтом за водопривреду „Јарослав Черни“. Започета је израда плана детаљне регулације за Кључ при крају су прибављања мишљења и сагласности разних институција.У току је или завршен стручни надзор за следеће пројекте:

Наставак радова на поплочавању тротоара у пешачкој зони, наставак радова на изградњи фонтане, замена столарије у Гимназији, адаптација месне канцеларије у Бошњацу и Шуману.

Такође Дирекција је учествовала у припреми пројектно – техничке документације и геодетском снимању за следеће објекте:

Адаптација санитарног чвора у Центру за социјални рад, адаптација месне канцеларије у Бошњацу, доградња просторија за потребе Ватрогасне службе у Лебану, пресвлачење бетоном тениског терена.

Извршено је Геодетско снимање резервоара на брду код „Маркове кривине“ за потребе Водовода, затим три клизишта на путу за Бувце, снимање пута Кључ – Липовица због уписа истог, снимање постројења у Ждеглову за потребе Водовода, снимање главног пута код Обданишта за решавање проблема са атмосферским водама.

Сарадња на изради пројекта Балон хале у Лебану.

Израда пројектно – техничке документације за асфалтирање пута до „Ловачког дома“, реконструкцију цркве Светог Николе у Липовици, израда идејног пројекта за уређење платоа испред градске капеле, пројекат реконструкције „Ловачког дома“, пројекат реконструкције игралишта за мале спортове у Шуману, израда идејног пројекта парка преко пута хотела „Царичин град, израда пројекта атмосферске канализације код обданишта и Дома здравља.

У току су израда идејног пројекта за поплочавање тротоара до Дома здравља, за изградњу цркве у Света Петка у Коњину, затим израда пројекта изведеног стања зграда Беомедицине, стари 1. мај и Еxпортекст за потребе легализације истих.

Дирекција тренутно врши надзор над извођењем радова на цркви Светог Николе у Липовици, затим над извођењем радова на објекту хемодијализе Дома здравља, надзор над извођењем радова на насипању локалних и некатегорисаних путева.

Урађен је програм о постављању мањих монтажних објеката као и план коришћења грађевинског земљишта.

Дирекција је учествовала у припреми техничке документације за расписивање јавних набавки у општини Лебане и то за асфалтирање улица 8. март, Хајдук Вељкова, Бојничка, Милана Топлице, Цара Душана – стамбени прилаз 2. Затим припрема тендера за изградњу канализације у Тогочевцу, насипање и поправка локалних и некатегорисаних путева. Организоване су јавне набавке за одржавање јавне расвете, као и вертикалне и хоризонталне сигнализације као и јавна набавка за одржавање локалних и некатегорисаних путева.

Током целе године врши се одржавање јавне расвете на територији целе општине. Урађена је саобраћајна сигнализација на територији општине на локалним и некатегорисаним путевима. У оквиру заштите ђака и пешака урађена је заштитна ограда у зони школа Радован Ковачевић и Гимназија.

Урађен је план и програм одржавања зелених површина за 2014. годину. Надзор у делу одношења смећа из града и са дивљих депонија у сарадњи са РWW. Урађен је попис постављених контејнера са предлогом за постављање већег броја. У плану је замена канти у сарадњи са РWW.Паралелно са овим пословима Дирекција припрема план и програм рада за 2015. годину.

 

Dodaj komentar (0 Komentari)

Оцена корисника:  1 / 5

Звезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

ЈП Дирекција за планирање и изградњу Лебане позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду у поступку јавне набавке бр. 04/2014 - Набавка радова - Радови на одржавању локалних и некатегорисаних путева на територији општине Лебане

Позив и конкурсну документацију можете преузети на страници оглашавање.

Dodaj komentar (0 Komentari)

Оцена корисника:  1 / 5

Звезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

ЈП Дирекција за планирање и изградњу Лебане је услед угрожавања безбедности саобраћаја на локалном путу Лебане-Бувце предузела је низ активности у циљу заштите корисника овог пута јер је услед киша дошло до сливања великих количина воде на пут, а што је утицало на оштећење доњег строја пута коловозне конструкције.

ЈП Дирекција за планирање и изградњу Лебане апелује на возаче, кориснике овог пута, да управљају возилима са повећаном опрезношћу, јер на појединим локацијама је оштећена носивост пута. Препоручује се возачима возила носивости преко 5т да не користе овај путни правац.

 

ЈП Дирекција за планирање и изградњу Лебане

Dodaj komentar (0 Komentari)

Јавно предузеће за одржавање улица и путева, просторно планирање и уређење грађевинског земљишта "Лебане"

ПИБ: 103236774

Мат. број: 17546660 

Цара Душана 116, 16230 Лебане

Тел: 016/846-322, 016/846-320

Тел/Факс: 016/846-321

Т.РН. 275-0010228244236-81

email: direkcijalebane@mts.rs