Туристички инфо центар

Пешачка зона

Црква Усековање главе Светог Јована Крститеља

Ушће Шуманке у Јабланицу

Пројекат поплочавања пешачке зоне

Пројекат фонтане испред Дома културе

012345
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

ЈП "Лебане" израдило је пројекат и извршило надзор над извођењем радова на изградњи туристичког инфо центра. Урађен је и стаклени кров изнад атријума визиторског центра "Теодора" који се налази поред археолошког налазишта "Царичин град".

Dodaj komentar (0 Komentari)
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

ЈП "Лебане" Лебане у склопу планираног уређења ужег центра града и регулисања пешачке зоне, извршило је постављање два канделабера (уличне светиљке) на простору око Дома културе и везе са пешачким дрвеним мостом.

Замењене су и све неисправне сијалице у пешачкој зони и поправљени канделабери са обе стране реке.

У припреми су радови на комплетном уређењу тзв. пешачке зоне у улици Цара Душана у дужини од 236м са потпуним регулисањем саобраћаја, возила и пешака, а све према одлуци СО Лебане о уређењу саобраћаја на територији општине Лебане и урађеној пројектно - техничкој документацији.

Dodaj komentar (0 Komentari)
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Месна заједница Клајић обратила се захтевом ЈП "Лебане" да стручна служба овог предузећа прегледа деоницу општинског пута Кључ - Клајић од раскрснице државног пута II Б реда, ознаке 434 (Лебане - Веља глава) и општинског пута Кључ - Клајић до школе у Клајићу и предложи мере за решавање проблема који се састоји у томе што се путем крећу камиони велике носивости натовареним великим теретом који својом тежином додатно оштећуу коловозну конструкцију која је у изузетно лошем стању и и већим делом оштећена са доста ударних рупа.

Поступајући по захтеву стручна служба ЈП "Лебане" је изашла на терен и након утврђивања чињеничног стања предложила следеће мере:

  • рехабилитацију овог путног правца
  • техничко регулисање саобраћаја до рехабилитације путног правца и зо тако што би се привремено забранило кретање теретних моторних возила чија највећа дозвољена маса прелази 15 тона, чиме би се заштитило даље урушавање коловозне конструкције и доњег строја пута и обезбедило несметано кретање осталих врста возила која саобраћају на овом путном правцу.

На основу овог закључка и Решења Одељења за урбанизам, имовинско-правне, комунално грађевинске, стамбене и инспекцијске послове Опшинске управе Лебане, ЈП "Лебане" је 07.07.2017. године поставила два саобраћајна знака и то

  • саобраћајни знак II-22 (15т) "забрана саобраћаја за возила чија укупна тежина прелази 15т" као и допунску таблу IV-2 (5000м) на почетку општинског пута Кључ - Клајић, након саме раскрснице са државним путем II Б реда ознаке 434.
  • саобраћајни знак II-22 (15т) "забрана саобраћаја за возила чија укупна тежина прелази 15т" као и допунску таблу IV-2 (5000м), на општинском путу Кључ - Клајић након кружног тока у самом центру села у смеру кретања Клајић - Кључ, на месту прикључка некатегорисаног пута који води ка сеоском гробљу.

Обавештење о постављању вертикалне саобраћајне сигнализације достављено је Општинској управи Лебане, Одељењу за урбанизам, имовинско-правне, комунално грађевинске, стамбене и инспекцијске послове као и Полицијској станици Лебане МУП-а Србије.

Dodaj komentar (0 Komentari)
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

У скопу реализације пројеката ЕУ на југу Србије, изводе се радови на заштити од ерозије у сливовима река Јабланице, Пусте реке и Топлице.

У општини Лебане се планира изградња антиерозионих преграда:

  • поток Мастине (Мрвешка река) у Новом селу,
  • Лозички поток у Лебану и
  • Пороштички поток у Лебану.

Изградња антиерозионих преграда се већ показала као ефикасан систем заштите од поплава у западној Србији у долини Рашке реке.

Почетком 2017. године изграђена је антиерозиона преграда на потоку Мастине (Мрвешка река) у Новом селу.

Антиерозиона преграда на потоку Мастине (Мрвешка река) Ново село

 

Пројекат се спроводи у оквиру ЕУ ПРОГРЕС-а у сарадњи са Јавним водопривредним предузећем Србија воде - Водопривредни центар "Морава" Ниш, а по пројектној документацији Института " Јарослав Черни" Београд и по издатим локацијским условима Одељења за урбанизам општине Лебане.

Изградња антиерозионих преграда на рекама и потоцима у многоме доприноси заштити од поплава локалног становништва и њихове имовине.

Dodaj komentar (0 Komentari)
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

ЈП Дирекција за планирање и изградњу Лебане позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду у поступку ЈН мале вредности бр. 05/2016 -Добра - Електрична енергија за јавно осветљење.

Позив и конкурсну документацију можете преузети на страници оглашавање.

Dodaj komentar (0 Komentari)
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

ЈП Дирекција за планирање и изградњу Лебане позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду у поступку ЈН мале вредности бр. 04/2016 - Услуга - Зимско одржавање улица и путева на територији општине Лебане.

Позив и конкурсну документацију можете преузети на страници оглашавање.

Dodaj komentar (0 Komentari)
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

ЈП Дирекција за планирање и изградњу Лебане позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду у поступку ЈН мале вредности бр. 03/2016 - Услуга - Одржавање и реконструкција уличне и парковске расвете.

Позив и конкурсну документацију можете преузети на страници оглашавање.

Dodaj komentar (0 Komentari)
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

ЈП Дирекција за планирање и изградњу Лебане позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду у поступку ЈН мале вредности бр. 02/2016 - Набавка радова - Крпљење ударних рупа на територији општине Лебане.

Позив и конкурсну документацију можете преузети на страници оглашавање.

Dodaj komentar (0 Komentari)
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

ЈП Дирекција за планирање и изградњу Лебане позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду у поступку ЈН мале вредности бр. 01/2016 - Набавка добра - Електрична енергија за јавно осветљење.

Позив и конкурсну документацију можете преузети на страници оглашавање.

Dodaj komentar (0 Komentari)
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

ЈП Дирекција за планирање и изградњу Лебане позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду у поступку ЈН мале вредности бр. 06/2015 - Набавка добра - Геодетска опрема (GPS).

Позив и конкурсну документацију можете преузети на страници оглашавање.

Dodaj komentar (0 Komentari)
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

ЈП Дирекција за планирање и изградњу Лебане позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду у поступку ЈН мале вредности бр. 05/2015 - Набавка услуге - Зимско одржавање улица и путева на територији општине Лебане.

Позив и конкурсну документацију можете преузети на страници оглашавање.

Dodaj komentar (0 Komentari)
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

ЈП Дирекција за планирање и изградњу Лебане позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду у поступку ЈН мале вредности бр. 04-1/2015 - Набавка радова - Крпљење ударних рупа на територији општине Лебане.

Позив и конкурсну документацију можете преузети на страници оглашавање.

Dodaj komentar (0 Komentari)

Јавно предузеће за одржавање улица и путева, просторно планирање и уређење грађевинског земљишта "Лебане"

ПИБ: 103236774

Мат. број: 17546660 

Цара Душана 116, 16230 Лебане

Тел: 016/846-322, 016/846-320

Тел/Факс: 016/846-321

Т.РН. 275-0010228244236-81

email: direkcijalebane@mts.rs

Scroll to top