Туристички инфо центар

Пешачка зона

Црква Усековање главе Светог Јована Крститеља

Ушће Шуманке у Јабланицу

Пројекат поплочавања пешачке зоне

Пројекат фонтане испред Дома културе

012345
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Ради превенције изливања корита реке Јабланице, у сарадњи са Водопривредом Србије, ЈП „Лебане“ је за потребе израде пројеката уређења водотокова  на територији Општине Лебане извршило геодетска снимања, израду геодетских подлога и одрађени су почетни профили и то за:

  1. Канал у Цекавици и Тогочевцу у дужини од 3.5км.
  2. Дела реке Јабланице у Шилову у дужини од 1.1км.

У наредном периоду се планира почетак радова на поменутим деоницама како би кишну сезону и велике падавине дочекали спремни, и да би мештанима наше Општине који се баве пољопривредом осигурали њихова имања која се налазе уз сам водоток реке Јабланице .

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment

Јавно предузеће за одржавање улица и путева, просторно планирање и уређење грађевинског земљишта "Лебане"

ПИБ: 103236774

Мат. број: 17546660 

Цара Душана 116, 16230 Лебане

Тел: 016/846-322, 016/846-320

Тел/Факс: 016/846-321

Т.РН. 275-0010228244236-81

email: direkcijalebane@mts.rs

Scroll to top