ЈП "Лебане" Лебане је израдило пројектно  техничку документацију за изградњу саобраћајница у општини Лебане и то:

Општинска управа Лебане је конкурисала са овим пројектима код Министарства Привреде Републике Србије по конкурсу "Градимо заједно".

По окончању конкурса Министарство Привреде је расписало Јавну набавку коју можете погледати на линку испод:

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 40/2018 – ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ