Након легализације нелегално изграђених објеката у Јабланичком насељу у Лебану и изради елабората енергетске ефикасности за ове објекте, почела је санација ових објеката.

Стручни надзор над извођењем ових радова врши ЈП "Лебане" Лебане.

Санацију објеката финансира невладина хуманитарна организација Help-Hilfe zur Selbsthilfe e.V.