Општина Лебане је добила средства из буџета Републике Србије у оквиру конкурса "Градимо заједно" Министарства привреде, за изградњу и реконструкцију улица у општини Лебане. Овим пројектом обухваћено је асфалтирање дела улице 8. новембар, реконструкција улице и изградња потпорних зидова у Немањиној улици у Лебану, као и улице у месним заједницама Пертате и Тогочевце.

На конкурсу Министарства пољопривреде за уређење некатегорисаних путева и отресишта, обезбеђена су средства за насипање атарских путева у месним заједницама Клајић, Бачевина и Гегља.

Надзор над овим радовима обављаће ЈП "Лебане" Лебане које је израдило пројектно - техничку документацију потребну за избор на конкурсима у овим министарствима.