Штампа
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

ЈП "Лебане" Лебане у склопу планираног уређења ужег центра града и регулисања пешачке зоне, извршило је постављање два канделабера (уличне светиљке) на простору око Дома културе и везе са пешачким дрвеним мостом.

Замењене су и све неисправне сијалице у пешачкој зони и поправљени канделабери са обе стране реке.

У припреми су радови на комплетном уређењу тзв. пешачке зоне у улици Цара Душана у дужини од 236м са потпуним регулисањем саобраћаја, возила и пешака, а све према одлуци СО Лебане о уређењу саобраћаја на територији општине Лебане и урађеној пројектно - техничкој документацији.