• 1

  Пројекат фонтане испред Дома културе

 • 2

  Пројекат поплочавања платоа у центру града

 • 3

  Ушће Шуманке у Јабланицу

 • 4

  Црква Усековање главе Светог Јована Крститеља

 • 5

  Шетачка зона

 • 6

  Туристички инфо центар

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

У скопу реализације пројеката ЕУ на југу Србије, изводе се радови на заштити од ерозије у сливовима река Јабланице, Пусте реке и Топлице.

У општини Лебане се планира изградња антиерозионих преграда:

 • поток Мастине (Мрвешка река) у Новом селу,
 • Лозички поток у Лебану и
 • Пороштички поток у Лебану.

Изградња антиерозионих преграда се већ показала као ефикасан систем заштите од поплава у западној Србији у долини Рашке реке.

Почетком 2017. године изграђена је антиерозиона преграда на потоку Мастине (Мрвешка река) у Новом селу.

Антиерозиона преграда на потоку Мастине (Мрвешка река) Ново село

 

Пројекат се спроводи у оквиру ЕУ ПРОГРЕС-а у сарадњи са Јавним водопривредним предузећем Србија воде - Водопривредни центар "Морава" Ниш, а по пројектној документацији Института " Јарослав Черни" Београд и по издатим локацијским условима Одељења за урбанизам општине Лебане.

Изградња антиерозионих преграда на рекама и потоцима у многоме доприноси заштити од поплава локалног становништва и њихове имовине.

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment

Јавно предузеће за одржавање улица и путева, просторно планирање и уређење грађевинског земљишта "Лебане"

ПИБ: 103236774

Мат. број: 17546660 

Цара Душана 116, 16230 Лебане

Тел: 016/846-322, 016/846-320

Тел/Факс: 016/846-321

Т.РН. 275-0010228244236-81

email: direkcijalebane@mts.rs