Туристички инфо центар

Пешачка зона

Црква Усековање главе Светог Јована Крститеља

Ушће Шуманке у Јабланицу

Пројекат поплочавања пешачке зоне

Пројекат фонтане испред Дома културе

012345
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Обавештавају се становници улице Васе Пелагића у Лебану, да ће се у суботу, дана 07.12.2019 године, почев од 8:00, на основу потписаног Уговора, вршити пресвлачење улице Васе Пелагића и то од раскрснице са улицом Раданска па све до раскрснице са улицом Бранка Радичевића, па се моле становници ове улице да све своје ствари, аутомобиле, дрва и слично уклоне са предметне улице и са тротоара да би се пресвлачење улице  могло извршити без застоја.

Унапред захвалан.

 

Златко Недељковић                              

директор ЈП "Лебане" Лебане.

Dodaj komentar (0 Komentari)

Оцена корисника:  1 / 5

Звезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Поштовани суграђани, од понедељка 2. децембра ЈП "Лебане" Лебане наставља са одржавањем јавне расвете на територији општине Лебане.

Све уочене кварове на мрежи јавне расвете можете пријавити на нашем сајту на страници "Контакт" http://direkcijalebane.co.rs/kontakt или у просторијама ЈП "Лебане" Лебане сваког радног дана од 07 до 15 сати. 

Dodaj komentar (0 Komentari)
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

На основy решења Општинске управе Лебане, да се забрани кретање возила на делу општинског пута Лебане-Бувце за возила чија укупна маса прелази 5 тона, ЈП "Лебане" Лебане је поставило саобраћајни знак II-22 (Забрана саобраћаја за возила чија укупна маса прелази 5т) и то на општинском путу Лебане - Бувце, на излазу из насељеног места Лебане у близини броја 91, у смеру ка Бувцу.

Обавештавамо Вас да је постављен саобраћајни знак I-25 (Опасност на путу) у улици Жикице Јовановића Шпанца у близини кућног броја 38 у смеру према Шарцу. 

Dodaj komentar (0 Komentari)
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

На основу Решења саобраћајне инспекције 06 бр.347-1/10, а у складу са чл. 65 и чл.66 Закона о путевима („Сл.гласник РС.“,бр.41/2018), вас обавештавамо да се обуставља саобраћај за сва возила у ул.Немањиној, на делу пута и то између кућних бројева бр.24 и бр.26. у дужини од 20 метара, из разлога урушавања потпорног зида од камена и земље, па из тог разлога је отежано одвијање саобраћаја и угрожена је безбедност свих учесника у саобраћају.

Ова обустава је привременог карактера, тако да ће се након санације потпорног зида, донети ново Решење о укидању забране саобраћаја о чему ћемо вас благовремено обавестити.

Обавештавамо вас и да је у току постављање адекватне саобраћајне сигнализације на поменутом делу пута.

Dodaj komentar (0 Komentari)
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Ради превенције изливања корита реке Јабланице, у сарадњи са Водопривредом Србије, ЈП „Лебане“ је за потребе израде пројеката уређења водотокова  на територији Општине Лебане извршило геодетска снимања, израду геодетских подлога и одрађени су почетни профили и то за:

  1. Канал у Цекавици и Тогочевцу у дужини од 3.5км.
  2. Дела реке Јабланице у Шилову у дужини од 1.1км.

У наредном периоду се планира почетак радова на поменутим деоницама како би кишну сезону и велике падавине дочекали спремни, и да би мештанима наше Општине који се баве пољопривредом осигурали њихова имања која се налазе уз сам водоток реке Јабланице .

Dodaj komentar (0 Komentari)
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

ЈП "Лебане" Лебане је израдило пројектно  техничку документацију за изградњу саобраћајница у општини Лебане и то:

  • саобраћајница у селу Ћеновац у дужини од 365м
  • саобраћајница на локалном путу Доње Врановце - Мало Војловце у дужини од 313м
  • Пут Бучумет - Лебане (у делу Гегља - Лалиновац) у дужини од 1,5км.

Општинска управа Лебане је конкурисала са овим пројектима код Министарства Привреде Републике Србије по конкурсу "Градимо заједно".

По окончању конкурса Министарство Привреде је расписало Јавну набавку коју можете погледати на линку испод:

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 40/2018 – ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

Dodaj komentar (0 Komentari)

Оцена корисника:  5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

Након легализације нелегално изграђених објеката у Јабланичком насељу у Лебану и изради елабората енергетске ефикасности за ове објекте, почела је санација ових објеката.

Стручни надзор над извођењем ових радова врши ЈП "Лебане" Лебане.

Санацију објеката финансира невладина хуманитарна организација Help-Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

Dodaj komentar (0 Komentari)
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

ЈП "Лебане" Лебане је у сарадњи са "Сигнализација СДМ" урадила пројекат за регулацију саобраћаја у пешачкој зони и на паркиралиштима у улици Цара Душана у Лебану.

Општинска управа Лебане дала је сагласност на овај пројекат. Очекује се проглашење дела улице Цара Душана за пешачку зону и доношења Решења о пешачкој зони од стране надлежног органа за саобраћај Општинске управе Лебане, како би ЈП "Лебане" наставило са постављањем саобраћајне сигнализације, а након тога ће се дефинисати режим саобраћаја у пешачкој зони.

Dodaj komentar (0 Komentari)

Оцена корисника:  5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

ЈП "Лебане" Лебане је израдило идејни пројекат енергетске санације зграде Дома здравља у Лебану, прибављање грађевинске дозволе и стручни надзор над извођењем радова. Планирани завршетак радова је новембар 2017. године а пројекат финансира Канцеларија за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије, у оквиру пројекта "Обновимо Србију".

Dodaj komentar (0 Komentari)
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

У току је израда Пројекта за реконструкцију основне школе "Радован Ковачевић - Максим" у Лебану. Средства су обезбеђена преко пројекта Канцеларије за управљање јавним улагањима. Посебна пажња је посвећена енергетској ефикасности школе (реконструкција фасаде, замена столарије), биће замењено комплетно осветљење у школи уградњом ЛЕД светиљки најновије генерације. Извршиће се комплетна реконструкција санитарних чворова у школи као и остали грађевински, занатски и инсталатерски радови.

Такође се ради на изради техничке документације за реконструкцију Гимназије у Лебану како би конкурисали код Канцеларије за управљање јавним улагањима, и добили средства за обнову ове школске установе у следећој години.

Урађена је техничка документација за израду ограде са капијама у дужини од 480 метара, предмер и предрачун радова за замену дотрајале фасадне столарије на основној школи "Радоје Домановић" у Бошњацу, као и предмер и предрачун радова за изградњу тениског терена у дворишту ове школе. Овом техничком документацијом основна школа ће аплицирати код Министарства просвете Републике Србије за одобрење средстава за извођење поменутих радова.

Формирање конкурсне документације и израду пројеката за претходно наведене радове врши ЈП "Лебане" Лебане.

Dodaj komentar (0 Komentari)
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Општина Лебане је добила средства из буџета Републике Србије у оквиру конкурса "Градимо заједно" Министарства привреде, за изградњу и реконструкцију улица у општини Лебане. Овим пројектом обухваћено је асфалтирање дела улице 8. новембар, реконструкција улице и изградња потпорних зидова у Немањиној улици у Лебану, као и улице у месним заједницама Пертате и Тогочевце.

На конкурсу Министарства пољопривреде за уређење некатегорисаних путева и отресишта, обезбеђена су средства за насипање атарских путева у месним заједницама Клајић, Бачевина и Гегља.

Надзор над овим радовима обављаће ЈП "Лебане" Лебане које је израдило пројектно - техничку документацију потребну за избор на конкурсима у овим министарствима.

Dodaj komentar (0 Komentari)
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

ЈП "Лебане" је израдило пројекат уличне расвете у Новом селу. Расвета ће бити постављена дуж путева у овом месту у дужини око 3км. У току је добијање дозволе за градњу и очекујемо да врло брзо мештани овог дела општине добију осветљене улице.

Dodaj komentar (0 Komentari)

Јавно предузеће за одржавање улица и путева, просторно планирање и уређење грађевинског земљишта "Лебане"

ПИБ: 103236774

Мат. број: 17546660 

Цара Душана 116, 16230 Лебане

Тел: 016/846-322, 016/846-320

Тел/Факс: 016/846-321

Т.РН. 275-0010228244236-81

email: direkcijalebane@mts.rs

Scroll to top